Lotta Junnilainen

Sosiologi

TUTKIJA

Olen sosiologi erityisenä kiinnostuksen kohteenani urbaani elämä ja kaupunki. Tutkimuksissani ja teksteissäni tarkastelen kulttuuriin, yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen, identiteetteihin ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Minulle omin tutkimuksen teon tapa on etnografia, joka on yksi parhaista keinoista ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteiskuntaa. Teen tutkimusta havainnoimalla, haastattelemalla ja osallistumalla ihmisten arkeen siinä ympäristössä, jossa he elävät. Sosiologina pyrin kuvaamaan, millaiset yhteiskunnalliset voimat vaikuttavat ihmisten arkisen elämän ja kokemusten taustalla ja miten se konteksti, jossa ihmiset toimivat, vaikuttaa heidän elämäänsä ja ajatusmalleihinsa.

Väitöskirjani Lähiökylä. Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta (Vastapaino 2019) on kuvaus arjesta kahdessa 1960-luvulla rakennetussa lähiössä.

Tällä hetkellä tutkin suomalaisten kaupunkien koulutettua keskiluokkaa tutkimushankkeessa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat. Hankkeessa selvitetään, millainen on keskiluokkainen kokemus itsestä, toisista ja yhteiskunnasta.

Työskentelen yhdessä muiden tutkijoiden kanssa demokratian tutkimuksen keskuksessa Center for Sociology of Democracy.

LÄHIÖKYLÄ

Väitöskirjani Lähiökylä. Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta (Vastapaino 2019) on etnografia kahden vuokratalovaltaisen lähiön elämästä. Vietin alueilla monta vuotta havainnoimassa niiden arkea ja haastattelemassa ihmisiä. Aineistoon perustuvassa kirjassa kuvaan, miten ulkopuolisten oletukset alueista ongelmallisina ovat rakentuneet ja miten ne hyvin konkreettisesti vaikuttavat alueiden asukkaiden elämään. Vuokratalovaltaisilla ja pienituloisilla alueilla asuvia ihmisiä kohdellaan eriarvoisina ja he kokevat usein olevansa toisen luokan kansalaisia. Asema tuottaa häpeää, vihaa ja turhautumista. Samaan aikaan suuri osa asukkaista kuitenkin viihtyy alueilla. Kun kaikki asuvat vuokralla, eikä kukaan omista toista enemmän, ihmiset kokevat tasavertaisuutta. Kirjassa kuvaan, miten yhteisöllisyys ja solidaarisuus rakentuvat vuokratalovaltaisissa lähiöissä, joissa 2010-luvun eriarvoisuus tiivistyy.

Kirja on tilattavissa Vastapainon sivuilta.

LÄHIÖKYLÄSTÄ SANOTTUA

Lotta Junnilaisen Lähiökylä on erittäin onnistunut etnografinen kuvaus suomalaisten lähiöiden arjesta 2010-luvulla. Tutkimuksen yleistettävyys lienee laaja, Routala ja Hallakumpu eittämättä kertovat monesta muustakin suomalaisesta lähiöstä sekä niissä vallitsevasta yhteisöllisyydestä ja ulkoapäin määritellystä huono-osaisuudesta. Kirja antaa myös osviittaa siihen, miten kehittämistutkimusta ja tulevia lähiöprojekteja kannattaa jatkossa suunnata – tai pikemminkin, mihin niitä ei ainakaan kannata suunnata.

Pöllänen Pirjo: Suomalainen lähiö 2010-luvulla. Sosiologia, kesäkuu 2020

Lotta Junnilaisen tarkkanäköinen tutkimus Lähiökylä näyttää, kuinka pienituloiset ja ainakin kulttuurisesti työväenluokkaiset vuokralaiset ovat edelleen järjestelmällisesti erivertaisia suhteessa keskiluokkaan tai yläluokkaan… Kolikon kääntöpuolena Junnilaisen tutkimus korostaa, että vuokravaltaisissa lähiöissä asuvat kokevat olevansa tasavertaisia keskenään. Oma porukka näyttäytyy rentona ja teeskentelemättömänä – ihmiset eivät kuvittele olevansa parempia kuin toiset ja jeesaavat saarnaamatta. Köyhyyttä ja vastoinkäymisiä ei tarvitse hävetä. Niinpä eräs haastateltu vanhempi toteaakin: Mä haluan, että lapset saa elää sellaisessa ympäristössä, jossa kukaan ei katso ketään alaspäin. Siks tää on hyvä paikka asua.

Kauppinen Antti: Mistä puhumme kun puhumme eriarvoisuudesta? Impulsseja, helmikuu 2020

ABOUT ME

I am a sociologist and ethnographer with a special focus on urban questions. My research and writings explore urban cultures, identities, practices and inequalities. The main data collection methods I apply to my research are participant observation and interviews, and I truly believe ethnography is one of the best ways of understanding society and social behavior.

My PhD – published as the book A place where you matter – Communality and inequality in public housing neighborhoods – is an ethnography on social life in two public housing neighborhoods in Finland. The study investigated what it means to live in neighborhoods that, in the 1960s, were up-and-coming areas for working-class families, but have now become places of concentrated disadvantage. The book aims at challenging the one-dimensional approaches representing public housing estates as problem neighborhoods in need of improvement by providing a story from the inside, describing how communities are experienced and practiced locally.

I am currently employed on a research project, BIBU: Tackling Biases and Bubbles in Participation, which examines the relationship between class, space and politics. In it, I focus on the middle-classes, exploring their shared understandings of themselves, others and society.

I specialize in teaching urban sociology and sociology of class and inequalities. Recently, I have given lectures on a range of topics including urban life and community, urban marginality, class and stigma. Methodologically, I lecture on ethnographic research methods and interviewing.

YHTEYSTIEDOT

lotta.junnilainen@helsinki.fi

+358 40 847 6416